fixed price

Fixed price, czyli delegowanie wykonania określonego zadania z zakresu IT.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • Definiujesz czas, zakres i budżet usługi
  • Dzięki naszym Konsultantom nabywasz umiejętności do wykonania określonych zadań z zakresu IT
  • Masz pewność ceny, która określana jest początku realizacji projektu
  • Możesz stale kontrolować czy stopień realizacji projektu jest zgodny z ustalonym wcześniej harmonogramem prac
  • Za merytorykę prac odpowiada QiBit
  • Nie martwisz się o sprzęt dla Konsultantów – zapewniamy go, jeśli istnieje taka potrzeba, ograniczając jednocześnie koszty
    środków trwałych
  • Konsultanci QiBit realizują projekt w Twojej siedzibie lub poza nią, ograniczając koszty powierzchni biurowej