qibit
 • QiBit świadczy kompleksowe usługi z zakresu kompetencyjnego i personalnego outsourcingu IT.
 • Naszymi Klientami są firmy wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne.
 • Pracujemy z wyspecjalizowanym zespołem Konsultantów, których doświadczenie umożliwia realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
 • Pomagamy naszym Klientom w efektywnym wdrażaniu strategii biznesowej w zakresie IT tj. dostarczamy konsultantów do: tworzenia, rozwoju i administracji oprogramowania, zarządzania projektami, analizy biznesowej oraz systemowej.
Misja

Kompleksowo wspomagamy naszych Klientów, przyjmując rolę partnera biznesowego. Skupiamy uwagę na budowaniu silnych i opartych na wzajemnym zaufaniu relacji. Podejście to gwarantuje dostarczanie usług na najwyższym poziomie.

Każdego dnia wspieramy indywidualne aspiracje naszych Specjalistów, ułatwiając im udział w nieszablonowych projektach technologicznych.

Wartości

QiBit – łączymy pasje i zaangażowanie z kompetencjami i technologią:

 • Zaufanie i lojalność– nie zawodzimy zaufania, którym obdarzają nas Klienci, Konsultanci i Kandydaci.
 • Partnerstwo – nawiązujemy wieloletnie relacje biznesowe ze wspieranymi przez nas Organizacjami.
 • Elastyczność – potrafimy dostosować podejście i sposób naszego postepowania do tempa rozwoju i charakterystyki naszych Klientów.
 • Know-how – znamy rynek ICT. Pracujemy z wyspecjalizowanym zespołem Konsultantów, których doświadczenie zapewnia skuteczną realizację wyznaczonych celów.
 • Kreatywność i innowacyjność – identyfikujemy potrzeby, proponujemy nowe rozwiązania.
Wartości
 • Zaufanie i lojalność
 • Partnerstwo
 • Elastyczność
 • Know-how
 • Kreatywność i innowacyjność